Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Максимален процент на увеличение на „незадължителните разходи“ в бюджета за 2010 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Maximum rate of increase (MRI) for "non-compulsory" expenditure in the 2010 budget
Дата на документа: 30/04/2009
№ на документ: SEC(2009) 583
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове