Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА относно приложението на Препоръка на Европейския парламент и Съвета от 16 ноември 2005 за филмовото наследство и конкурентоспособността на сходни индустриални дейности
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT on the implementation of the Recommendation of the European Parliament and Council of 16 November 2005 on film heritage and the competitiveness of related industrial activities
Дата на документа: 04/08/2008
№ на документ: SEC(2008) 2373
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Медии и комуникация
Kомисии
Връзки
Текстове