Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ПОЗИЦИИ НА ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕС ОТНОСНО ХОРАТА СТРАДАЩИ ОТ НАРУШЕНИЯ НА ОБМЯНАТА НА ВЪГЛЕХИДРАТИ (ДИАБЕТ)
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT CURRENT POSITION IN EU MEMBER STATES ON FOODS FOR PERSONS SUFFERING FROM CARBOHYDRATE METABOLISM DISORDERS (DIABETES)
Дата на документа: 10/07/2008
№ на документ: SEC(2008) 2296
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове