Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад относно резултати от публичното обсъждане на Регламент (EC) № 1049/2001, по отношение на публичния достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Комисията
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Report on the Outcome of the Public Consultation on the Review of Regulation (EC) No 1049/2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents
Дата на документа: 11/01/2008
№ на документ: SEC(2008) 29
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Административни въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове