Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Европейска година на доброволчеството (2011 г.) - Предварителната оценка
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - European Year of Volunteering 2011 - Evaluation Ex ante
Дата на документа: 03/06/2009
№ на документ: SEC(2009) 725
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Образование и култура
Kомисии
Връзки
Текстове