Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 2.07.2008 година, излагащо експертна правителствена група срещу дискриминацията
Заглавие на английски: COMMISSION DECISION of 2.VII.2008 setting up a non-discrimination governmental expert group
Дата на документа: 02/07/2008
№ на документ: C(2008) 3261
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове