Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 5.6.2009 година за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на наблюдението и докладването
Заглавие на английски: COMMISSION DECISION of 5.6.2009 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards monitoring and reporting
Дата на документа: 05/06/2009
№ на документ: C(2009) 4199
Вид документ: Решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове