Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - ПРАВОСЪДИЕ, СВОБОДА И СИГУРНОСТ В ЕВРОПА ОТ 2005 г. НАСАМ - ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА ОТ ХАГА И ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ - Общ преглед на инструментите и крайните срокове, предвидени в Програмата от Хага и плана за действие в областта на правосъдието, свободата и сигурността - Табло с резултати на институциите
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - JUSTICE, FREEDOM AND SECURITY IN EUROPE SINCE 2005: AN EVALUATION OF THE HAGUE PROGRAMME AND ACTION PLAN - General overview of instruments and deadlines provided in the Hague Programme and Action Plan in the fields of justice, freedom and security - Institutional Scoreboard
Дата на документа: 10/06/2009
№ на документ: SEC(2009) 767
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове