Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 13.06.2008 година за създаване на експертна група за проучване на кредитирането - (2008/…/EC)
Заглавие на английски: COMMISSION DECISION of 13.6.2008 setting up an Expert Group on Credit Histories (2008/…/EC)
Дата на документа: 13/06/2008
№ на документ: C(2008) 2663
Вид документ: Решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове