Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Демонстриране на улавянето и съхранението на СО2 в геоложки обекти (CCS) в бързо развиващи се страни: финансиране на европейско-китайски проект за въглищна електроцентрала с близки до нулевите емисии
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Demonstrating Carbon Capture and Geological Storage (CCS) in emerging developing countries: financing the EU-China Near Zero Emissions Coal Plant project
Дата на документа: 25/06/2009
№ на документ: COM(2009) 284
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове