Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ГЛОБАЛНА НАВИГАЦИОННА СПЪТНИКОВА СИСТЕМА (ГНСС) И ОТНОСНО БЪДЕЩИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА съгласно член 22 от Регламент (ЕО) № 683/2008
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON THE IMPLEMENTATION OF THE GNSS PROGRAMMES AND ON FUTURE CHALLENGES pursuant to Article 22 of Regulation (EC) No 683/2008
Дата на документа: 26/06/2009
№ на документ: COM(2009) 302
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове