Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Да свържем сигурността със здравето: Към идентифициране на добри практики в отговор на ХБРЯ инциденти и сигурността на ХБР
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Bridging Security and Health: Towards the identification of good practices in the response to CBRN incidents and the security of CBR substances
Дата на документа: 24/06/2009
№ на документ: SEC(2009) 874
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове