Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ Шести доклад за напредъка в икономическото и социалното сближаване
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the SIXTH PROGRESS REPORT ON ECONOMIC AND SOCIAL COHESION
Дата на документа: 25/06/2009
№ на документ: SEC(2009) 828
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Регионална политика
Kомисии
Връзки
Текстове