Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА .../…/EО НА СЪВЕТА от […] относно търговията с посадъчен материал от картофи
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE …/…/EC of […] on the marketing of seed potatoes
Дата на документа: 25/06/2009
№ на документ: COM(2009) 299
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове