Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА Демонстриране на улавянето и съхранението на СО2 в геоложки обекти (CCS) в бързо развиващи се страни: финансиране на европейско-китайски проект за въглищна електроцентрала с близки до нулевите емисии - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Demonstrating Carbon Capture and Geological Storage (CCS) in emerging developing countries: financing the EU-China Near Zero Emissions Coal Plant project - IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 25/06/2009
№ на документ: SEC(2009) 814
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове