Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: [СТАНОВИЩЕ НА КОМИТЕТА ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО] относно финансирането на улавянето и съхранението на СО2 в геоложки обекти (CCS) в бързо развиващи се страни: европейско-китайския проект за въглищна електроцентрала с близки до нулевите емисии
Заглавие на английски: [IMPACT ASSESSMENT BOARD OPINION] on: Financing Carbon Capture and Geological Storage (CCS) in emerging developing countries: the EU-China Near Zero Emissions Coal project
Дата на документа: 03/04/2009
№ на документ: SEC(2009) 816
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове