Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА 29.6.2009 относно мерки за подобряване на функционирането на единния пазар
Заглавие на английски: COMMISSION RECOMMENDATION of 29.6.2009 on measures to improve the functioning of the single market
Дата на документа: 29/06/2009
№ на документ: C(2009) 4728
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове