Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Дейности на Комисията за подобряване на функционирането на единния пазар
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Commission activities to improve the functioning of the single market
Дата на документа: 29/06/2009
№ на документ: SEC(2009) 881
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове