Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: [СТАНОВИЩЕ НА КОМИТЕТА ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО] относно Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА за среда без тютюнев дим
Заглавие на английски: [IMPACT ASSESSMENT BOARD OPINION] on a Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on smoke-free environments
Дата на документа: 16/09/2008
№ на документ: SEC(2009) 896
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове