Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Годишен доклад от 2009 г. относно политиките на Европейската общност за развитие и външно подпомагане и тяхното изпълнение през 2008 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Annual Report 2009 on the European Community's Development and External Assistance Policies and their Implementation in 2008
Дата на документа: 30/06/2009
№ на документ: COM(2009) 296
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Развитие и отношения със страните от АКТ
Kомисии
Връзки
Текстове