Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Работен документ на Службите на Комисията - Спазване на директивата срещу прането на пари чрез външни банкови групи, на ниво група
Заглавие на английски: Commission Staff Working Paper - Compliance with the anti-money laundering directive by cross-border banking groups at group level
Дата на документа: 30/06/2009
№ на документ: SEC(2009) 939
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове