Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ Предложение за РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство - РЕЗЮМЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the Proposal for a COUNCIL FRAMEWORK DECISION on the right to interpretation and to translation in criminal proceedings - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 08/06/2009
№ на документ: SEC(2009) 916
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове