Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за отмяна на някои остарели актове на Съвета в областта на Oбщата селскостопанска политика
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION repealing certain obsolete Council acts in the field of the Common Agricultural Policy
Дата на документа: 22/07/2009
№ на документ: COM(2009) 377
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове