Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Бъдещата конкурентноправна рамка, приложима към сектора на моторните превозни средства - {SEC(2009) 1052}{SEC(2009) 1053}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - The Future Competition Law Framework applicable to the motor vehicle sector - {SEC(2009) 1052}{SEC(2009) 1053}
Дата на документа: 22/07/2009
№ на документ: COM(2009) 388
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Конкуренция
Kомисии
Връзки
Текстове