Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА за прилагането на Директива 2002/15/ЕО за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт, през 2005—2006 г. - (1-ви доклад на Комисията за прилагането на правилата за работното време в автомобилния транспорт)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION on the implementation in 2005-2006 of Directive 2002/15/EC on the organisation of the working time of persons performing mobile road transport activities - (1st report from the Commission on the implementation of the working time rules relating to road transport)
Дата на документа: 03/08/2009
№ на документ: COM(2009) 415
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове