Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА за прилагането на Директива 2002/15/ЕО за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт, през 2005—2006 г. - (1-ви доклад на Комисията за прилагането на правилата за работното време в автомобилния транспорт)
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the REPORT FROM THE COMMISSION on the implementation in 2005-2006 of Directive 2002/15/EC on the organisation of the working time of persons performing mobile road transport activities (1st report from the Commission on the implementation of the working time rules relating to road transport)
Дата на документа: 03/08/2009
№ на документ: SEC(2009) 1099
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове