Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за създаване на програма за документацията за улова на червен тон (Thunnus thynnus) и за изменение на Регламент (ЕО) № 1984/2003
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION establishing a catch documentation programme for bluefin tuna Thunnus thynnus and amending Regulation (EC) No 1984/2003
Дата на документа: 03/08/2009
№ на документ: COM(2009) 406
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове