Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - 5-ти Доклад на Комисията (Резюме) относно изпълнението на Директивата за обработката на градските отходни води
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - 5th Commission Summary on the Implementation of the Urban Waste Water Treatment Directive
Дата на документа: 03/08/2009
№ на документ: SEC(2009) 1114
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове