Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен отчет до органа, който взема решение за освобождаване от отговорност за вътрешните одити, проведени през 2008 г. (член 86, параграф 4 от Финансовия регламент)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Annual Report to the Discharge Authority on internal audits carried out in 2008 (Article 86(4) of the Financial Regulation)
Дата на документа: 05/08/2009
№ на документ: COM(2009) 419
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Одит
Kомисии
Връзки
Текстове