Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен отчет до органа, който взема решение за освобождаване от отговорност за вътрешните одити, проведени през 2008 г. (член 86, параграф 4 от Финансовия регламент)
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Annual Report to the Discharge Authority on Internal Audits Carried out in 2008 (Article 86 (4) of the Financial Regulation)
Дата на документа: 05/08/2009
№ на документ: SEC(2009) 1102
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Одит
Kомисии
Връзки
Текстове