Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад за напредъка в изпълнението на програма Хоризонт 2020 през първите три години
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - A progress report on the first three years of Horizon 2020
Дата на документа: 06/08/2009
№ на документ: SEC(2009) 1118
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове