Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за метода за изготвяне на статистическата информация на ЕС: визия за следващото десетилетие
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the production method of EU statistics: a vision for the next decade
Дата на документа: 10/08/2009
№ на документ: COM(2009) 404
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Статистика
Kомисии
Връзки
Текстове