Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Публични финанси в ИВС - 2009 година
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Public Finances in EMU – 2009
Дата на документа: 12/08/2009
№ на документ: SEC(2009) 1120
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове