Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: [СТАНОВИЩЕ НА КОМИТЕТА ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО] - Доклад на оценката на въздействието на Регламент относно правата на пътниците, пътуващи по море и вътрешни водни пътища
Заглавие на английски: Impact Assessment report on: Regulation on the rights of passengers travelling by sea and inland waterway
Дата на документа: 10/11/2008
№ на документ: SEC(2008) 2952
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове