Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад за напредъка в създаването на вътрешен пазар за природен газ и електроенергия - Технически анекс към Съобщението от Комисията до Съвета и Европейския парламент
Заглавие на английски: DG TREN STAFF WORKING DOCUMENT - Report on Progress in Creating the Internal Gas and Electricity Market - Technical Annex to the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament
Дата на документа: 11/03/2009
№ на документ: SEC(2009) 287
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове