Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ПЛАНОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ ПРЕЗ 2006 ГОДИНА - (Директива на Съвета 96/23/ЕО)
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT ON THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL RESIDUE MONITORING PLANS IN THE MEMBER STATES IN 2006 - (Council Directive 96/23/EC)
Дата на документа: 06/08/2008
№ на документ: SEC(2008) 2375
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
  • Координиране на политиките на ЕК
Kомисии
Връзки
Текстове