Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад относно измамите в ЕС свързани с безкасови плащания: прилагане на плана за действие за 2004-2007 година
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Report on fraud regarding non cash means of payments in the EU: the implementation of the 2004-2007 EU Action Plan
Дата на документа: 22/04/2008
№ на документ: SEC(2008) 511
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове