Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (Преработен)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on administrative cooperation and combating fraud in the field of value added tax (Recast)
Дата на документа: 18/08/2009
№ на документ: COM(2009) 427
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Данъчно облагане и митнически съюз
Kомисии
Връзки
Текстове