Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Оценка на отговорите на държавите-членки във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 1798/2003 на Съвета относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност, пирдружаващ ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1798/2003 на Съвета относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT On evaluating the Member States' replies to the questionnaire relating the application of Council Regulation (EC) no 1798/2003 concerning administrative cooperation in the field of value added tax Accompanying the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the application of Council Regulation (EC) no 1798/2003 concerning administrative cooperation in the field of value added tax
Дата на документа: 18/08/2009
№ на документ: SEC(2009) 1121
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Данъчно облагане и митнически съюз
Kомисии
Връзки
Текстове