Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването от името на Европейската общност на Допълнителния протокол към Споразумението за сътрудничество за защита на бреговете и водите на Североизточния Атлантически океан срещу замърсяване
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the conclusion, on behalf of the European Community, of the Additional Protocol to the Cooperation Agreement for the Protection of the Coasts and Waters of the North-East Atlantic against Pollution
Дата на документа: 27/08/2009
№ на документ: COM(2009) 436
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове