Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - СИНТЕЗ НА ОТГОВОРИТЕ КЪМ ЗЕЛЕНА КНИГА ОТНОСНО БИОЛОГИЧНА АТАКА
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT SYNTHESIS OF THE REPLIES TO THE GREEN PAPER ON BIO- PREPAREDNESS
Дата на документа: 04/08/2008
№ на документ: SEC(2008) 2374
Вид документ: Работен документ
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове