Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад относно публичното обсъждане за опростяването на 8 стари Директиви в областта на метрологията - {COM(2008)801 final}{SEC(2008)2909}{SEC(2008)2910}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Report on the public consultation on the simplification of 8 old approach metrology Directives - {COM(2008)801 final}{SEC(2008)2909}{SEC(2008)2910}
Дата на документа: 03/12/2008
№ на документ: SEC(2008) 2968
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове