Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА .../.../НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от […] относно единните процедури за проверка на автомобилния превоз на опасни товари
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE …/…/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of […] on uniform procedures for checks on the transport of dangerous goods by road (codified version)
Дата на документа: 04/09/2009
№ на документ: COM(2009) 446
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове