Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО ИЗГОТВЯНЕТО НА СЪВМЕСТНА ПРОГРАМА НА ЕС ЗА ПРЕЗАСЕЛВАНЕ - {COM(2009) 456 окончателен}{SEC(2009) 1127} {SEC(2009) 1128}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON THE ESTABLISHMENT OF A JOINT EU RESETTLEMENT PROGRAMME - {COM(2009) 456 final}{SEC(2009) 1127} {SEC(2009) 1128}
Дата на документа: 02/09/2009
№ на документ: COM(2009) 447
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове