Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от страна на Европейската общност на „Мандат за Международното партньорство за сътрудничество в областта на енергийната ефективност“ (IPEEC) и на „Меморандум относно помещаването в Международната енергийна агенция на Секретариата на Международното партньорство за сътрудничество в областта на енергийната ефективност“
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing of the 'Terms of Reference for the International Partnership for Energy Efficiency Cooperation' (IPEEC) and the 'Memorandum concerning the hosting by the International Energy Agency of the Secretariat to the International Partnership for Energy Efficiency Cooperation' by the European Community
Дата на документа: 08/09/2009
№ на документ: COM(2009) 438
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове