Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Завършване на единната зона за плащания в евро: програма за периода 2009—2012 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Completing SEPA: a Roadmap for 2009 2012
Дата на документа: 10/09/2009
№ на документ: COM(2009) 471
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове