Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА КЪМ СЪВЕТА за упълномощаване на Комисията да започне преговори от името на Общността за сключване на Споразумение за партньорство в областта на рибарството със Соломонови острови
Заглавие на английски: RECOMMENDATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL authorising the Commission to open negotiations on behalf of the Community with a view to concluding a Fisheries Partnership Agreement with the Solomon Islands
Дата на документа: 03/09/2009
№ на документ: SEC(2009) 1132
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове