Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно установяване на истинността на евро монетите и обработката на негодни за употреба евро монети
Заглавие на английски: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно установяване на истинността на евро монетите и обработката на негодни за употреба евро монети
Дата на документа: 11/09/2009
№ на документ: COM(2009) 459
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Борба с измамите
Kомисии
Връзки
Текстове