Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА КОХЕЗИОННИЯ ФОНД (2008 г.) - [COM(2009) 465 final]
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the ANNUAL REPORT ON THE COHESION FUND (2008) [COM(2009) 465 final]
Дата на документа: 15/09/2009
№ на документ: SEC(2009) 1159
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Регионална политика
Kомисии
Връзки
Текстове