Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО РАЗРАБОТВАНЕТО НА ВИЗОВАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ВИС) ПРЕЗ 2008 Г.(представен в изпълнение на задължението съгласно член 6 от Решение 2004/512/ЕО на Съвета)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON THE DEVELOPMENT OF THE VISA INFORMATION SYSTEM (VIS) IN 2008 (submitted in response to the obligation under Article 6 of Council Decision 2004/512/EC)
Дата на документа: 15/09/2009
№ на документ: COM(2009) 473
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове